२२ मंसिर २०७८, बुधबार

बजेट निगरानी : कर्णाली प्रदेशसभाले १० महिनामा ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्याे


१० जेठ , सुर्खेत ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशसभाको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. दश करोड नौ लाख तेह्र हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत हो ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये दश करोड एक लाख तेह्र हजार चालु खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको थियो भने आठ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश व्यवस्थापिकाले कुल विनियोजित बजेटको ७६.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेश व्यवस्थापिकाले सात करोड उनन्सत्तरी लाख चौध हजार नौ सय चवालिस रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालु खर्च तर्फ विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये पाँच करोड त्रियानब्बे लाख सत्तरी हजार चार सय वैसठ्ठि रुपैयाँ खर्च गरेको छ जुन कुल चालु खर्चको लागि विनियोजित बजेटको ५९.३ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाको लागि पुँजीगत तर्फ यो आर्थिक वर्षमा आठ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च भने एक करोड पचहत्तर लाख चवालिस लाख चार सय बाइस रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेटभन्दा २१९३ प्रतिशत बढी बजेट प्रदेश व्यवस्थापिकाले वैशाख मसान्तसम्म खर्च गरिसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

 

हेर्नुहोस् तालिकामा

विवरण चालु तर्फ पुँजीगत तर्फ कुल
कुल विनियोजित बजेट (रु.) १००११३००० ८००००० १००९१३०००
वैशाख मसान्तसम्मको खर्च (रु.) ५९३७०४६२ १७५४४४८२ ७६९१४९४४
वैशाख मसान्तसम्मको खर्च (प्रतिशतमा) ५९.३ २१९३.०६ ७६.२२

हेर्नुहोस् चित्रमा