२२ मंसिर २०७८, बुधबार

बजेट निगरानी : मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै ११ महिनामा जम्मा ४.४७ बजेट खर्च गर्‍यो 


१० जेठ , सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत खर्च हुने गरी  चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. छ अर्ब अठार करोड छयालिस लाख अठ्सठी हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको १८.३३ प्रतिशत हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये दुई अर्ब एकचालिस करोड छयासी लाख बहत्तर हजार चालु खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको थियो भने तीन अर्ब छयहत्तर करोड उनन्साठी लाख छयानब्बे हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटको ४.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सत्ताइस करोड पैसठ्ठी वैसठ्ठी हजार उनन्चालिस रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु खर्च तर्फ विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये नौ करोड अठार लाख एकानब्बे हजार दुई सय तेइस रुपैयाँ खर्च गरेको छ जुन कुल चालु खर्चको लागि विनियोजित बजेटको ३.८ प्रतिशत हो । त्यस्तै पुँजीगत तर्फ वैशाख मसान्तसम्म अठार करोड छयालिस लाख सत्तरी हजार आठ सय पन्ध्र रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ४.९ प्रतिशत हो रहेको  प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् तालिकामा 
हेर्नुहोस् चित्रमा